Podujatie sa neoficiálne začalo už v nedeľu večerou v penzióne Karolína v Slovenskom Grobe. Hlavným hosťom

a členom poroty bol totiž Dominique Milardi, prezident Asociácie somelierov Monaka, ktorý Slovensko navštívil po
prvýkrát a vo vyhlásenej grobskej prevádzke tak mal možnosť ochutnať tradičnú slovenskú husacinu.
Predsedníčkou poroty bola organizátorka súťaže Beáta Vlnková, prezidentka Asociácie somelierov Slovenskej republiky, a hostiteľom Miroslav Jajcay, tiež člen prezídia ASSR. Počas večere mali prítomní možnosť ochutnať skvelé vína z vinárstva Papillon

slovensko -francúzskeho páru Dariny a Davida, ktorí sa zameriavajú na naturálnu produkciu.
Nominačnej súťaže sa zúčastnili štyria súťažiaci somelieri vzhľadom k faktu, že celá súťaž sa konala v anglickom jazyku. Mali tak možnosť všetci sa zúčastniť finále.

Patrícia Bačová, ktorá pôsobí ako privátna somelierka, Slavomíra Raško-
vič, somelierka Gašperovho mlyna, Miroslav Pleško, pôsobiaci ako junior

sommelier v Bürgenstock Hotels & Resort vo Švajčiarsku, a Tomáš Repa
z Wineplanetu.

Súťažiaci si celý deň merali sily v rôznych disciplínach, ktoré zahŕ-
ňali teoretickú aj praktickú časť. V prvej disciplíne mali identifi kovať tri

rôzne biele vína a priradiť im správnu odrodu, apeláciu a ročník, po čom
nasledoval test so 62 otázkami. Ďalšou disciplínou praktickej časti bolo
správne do dvoch minút naservírovať šumivé víno a pét -nat, a následne
brandy, ktoré súťažiaci párovali s cigarami. Ďalej museli somelieri vedieť
zoradiť tri vína podľa ceny a určiť ich zrecí potenciál a až po absolvovaní
týchto úloh prišlo popoludní fi nále, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia
odborných škôl či novinári.

Tu museli somelieri zdolať ďalších šesť náročných disciplín – dekantáciu a servírovanie portského, párovanie degustačného menu s vínami

z Bordeaux a identifi kovanie vintage vína na základe etikety. Nasledovala slepá degustácia troch rôznych fortifi kovaných vín, veľkého červeného

vína a troch destilátov.

Víťazom sa nakoniec stal Miroslav Pleško, ktorý zaujal nielen vedomosťami, ale aj suverénnym vystupovaním. Na druhom mieste skončila

Patrícia Bačová a tretie miesto obsadila Slavomíra Raškovič. Finalistom
gratulujeme a víťazovi v novembri v Belehrade budeme držať palce.