Úrovne a výška členského príspevku:

  • Voľné členstvo – Voľnými členmi združenia sa môžu stať fyzické osoby, ktoré majú záujem o somelierstvo.  (66,- €/rok)
  • Riadne členstvo – Riadnymi členmi združenia sa môžu stať iba profesionálni somelieri a fyzické osoby, ktorých pracovná činnosť priamo súvisí s nákupom, predajom a servisom vína. (33,- €/rok)
  • Juniorské členstvo – Kategória juniorského členstva je určená pre študentov hotelových akadémií a stredných odborných učilíšť. (10,- €/rok)
  • Firemný člen – pre všetky právnické osoby, ktoré chcú využívať podporu a výhody členstva v ASSR. (220,- €/rok)

Čo všetko získam členstvom? >>