Asociácia somelierov Slovenskej republiky

Apollo Hotel ****, Dulovo námestie 1, 821 08 Bratislava
tel.: 0903 44 64 22 | e-mail: beatavlnkova@gmail.com

KONTAKTNÝ FORMULÁR: