V dňoch 18. – 19. apríla 2023 vo vinárstve Karpatská perla Šenkvice sa uskutočnila juniorská somelierska súťaž WinePlanet Trophée 2023 – Majstrovstvá somelierov Slovenska v kategórii junior. Do tejto prestížnej súťaže sa prihlásilo 19 študentov zo stredných škôl z celého Slovenska, ktoré sa zameriavajú na vzdelávanie študentov v oblasti gastronómie a vinárstva.

Prvý súťažný deň začal disciplínou senzorického hodnotenia vybranej vzorky vína. Potom prišiel na rad test s 30 otázkami, ktorý bl zameraný najmä na vinohradníctvo a vinárstvo Slovenskej republiky. Nechýbali otázky o ušľachtilých nápojoch, pive či káve – keďže aj to patrí k vedomostiam, ktoré by somelier mal ovládať.

Druhý deň semifinálovej časti súťaže začal servisom ružového tichého vína. Prekvapivým momentom boli fľaše uzatvorené šróbovacím uzáverom – čo teraz s tým? Ako to odprezentovať? Riešenia boli rôzne.

Všetci súťažiaci v tomto roku podali výborné výkony, preto až do poslednej chvíle nevedel nik, kto postúpi do finále. Vedela to len odborná komisia v zložení:

– Prezidentka ASSR Beáta Vlnková

– člen Prezídia ASSR Ján Kubaľa

– člen Prezídia ASSR Róbert Páleník

Samozrejme to vedel aj technický riaditeľ a skvelý moderátor súťaže Rastislav Šuták, ktorý prečítal mená finalistov.

Do finále súťaže postúpili:

– Lea Pírová, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra

– Bianka Paulíková, Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom

– Dušan Mádel, Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom

V príjemnej atmosfére Tančiarne vinárstva Karpatská perla sa začali odvíjať zaujímavé súťažné disciplíny finále. Prvá disciplína bola divácky obľúbená diciplína  servis červeného vína pre šesť osôb v časovom limite 7 minút. V druhej disciplíne mali súťažiaci za úlohu usporiadať tri vzorky šumivého vína podľa výšky dozáže. Túto disciplínu zvládli všetci traja finalisti bezchybne a rozhodnúť o víťazovi museli posledné dve disciplíny, ktorými boli priradenie vhodného vína k slávnostnému menu, ako aj divácky zaujímavý kvíz.

Poradie juniorskej somelierskej súťaže WinePlanet Trophée – Majstrovstvá somelierov Slovenska – kategórií junior bolo na záver nasledovné:

  1. miesto vybojoval Dušan Mádel, Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom
  2. miesto Lea Pírová, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  3. miesto Bianka Paulíková, Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom.

Veľká vďaka patrí hlavnému partnerovi súťaže spoločnosti WinePlanet Bratislava, ktorý umožnil, že sa súťaž vôbec mohla konať.

Karpatskej perle ďakujeme za profesionálnu, a zároveň veľmi príjemnú domácu atmosféru vo vinárstve a krásne fľaše pre finalistov. Spoločnosti JTF Partnership ďakujeme za hodnotné darčekové šeky na nákup a sklo spoločnosti Rona, spoločnosti Kon-rad za príjemné osvieženie v podobe vody Acqua panna a S. Pellegrino a pekné zástery.

Za všetkých vyjadrenie PhDr. Anny Žiklovej, učiteľky odborných predmetov z Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši:

Súťaž aj jej zabezpečenie bolo na vysokej úrovni, odborne a profesionálne v každej disciplíne. Náš študent sám zhodnotil, že toto bola súťaž, ktorá mu  viac otvorila dvere do tajov profesie someliera – aký má byť, že má byť pripravený na rôzné situácie a hostí, nielen v reštauráciach a vinotékach Slovenska, ale hlavne v zahraničí, v hotelierstve a gastronómii.

Veľmi nás oslovila prehliadka vinárstva, komentáre moderátora Rasťa Šutáka, ktorý sa aj zúčastnil  na súťaži Best Sommelier of the World v Paríži tohto roku , taktiež výrobcovia skla – kalichov na víno. Aj testy boli prijateľné – síce až s odstupom , keď sme sa v škole rozprávali- že taká musí byť úroveň Majstrovstiev Slovenska. Disciplíny boli pre nás veľmi prekvapivé  – ale to je práve úloha someliera, aby vedel správne zareagovať na nečakané situácie v reštaurácii.