Beáta VLNKOVÁ
Beáta VLNKOVÁprezidentka

beatavlnkova@gmail.com
tel. + 421 903 44 64 22

Rastislav ŠUTÁK
Rastislav ŠUTÁKviceprezident ASSR
Martin FODOR
Martin FODORčlen prezídia
Tomáš GYÉN
Tomáš GYÉNhosťujúci člen prezídia
Ján KUBAĽA
Ján KUBAĽAčlen prezídia
Miroslav JAJCAY
Miroslav JAJCAYhosťujúci člen prezídia
Gabriel KOLLÁR
Gabriel KOLLÁRčlen prezídia
Dominik BARÁNEK
Dominik BARÁNEKhosťujúci člen prezídia
Mária BREZINOVÁ
Mária BREZINOVÁgenerálny sekretár ASSR

generalnysekretar@somelieri.sk