Asociácia somelierov Slovenskej republiky aj tento rok pripravila seniorsku someliersku súťaž – Majstrovstvá somelierov Slovenska 2017. Uskutočnila sa 30. októbra 2017 v hoteli Devín v Bratislave a celkovo sa jej zúčastnilo 12 slovenských a českých somelierov. Absolvovali náročný písomný test, senzorické hodnotenie vín a destilátov, dekantáciu červeného vína, a v semifinále aj rozlíšenie šumivých vín len podľa vzhľadu a aromatiky. Porotcami tejto súťaže boli Beáta Vlnková (prezidentka ASSR a zároveň predsedkyňa poroty), Zdenka Šuranská (šéfredaktorka časopisu Vinič a víno), Miroslav Jajcay (viceprezident ASSR), Róbert Páleník (člen prezídia ASSR), Peter Kecskés (technický riaditeľ súťaže) a David Winter (člen prezídia ASSR). Čestnými hosťami tohto podujatia a zároveň priamymi porotcami vo finále boli Annemarie Foidl (prezidentka Asociácie somelierov Rakúska) a Tommy Lamm (prezident Asociácie somelierov Singapuru).

Vo finále, v ktorom traja somelieri s najväčším počtom bodov predviedli svoje umenie aj pred verejnosťou, sa stal víťazom Kamil Prokeš, enológ a somelier z Kamil Prokeš vinařství z Velkých Němčic. Na 2. mieste a zároveň najlepším Slovákom v súťaži sa stal somelier Matej Lacko zo spoločnosti Salt&Pepper Events v Londýne. Tretiu priečku obsadil somelier Pavol Velič z baru a vinárne Má úcta v Beroune.

Na víťazov čakali okrem diplomov a fliaš vína aj ďalšie zaujímavé odmeny:
1.miesto: Účasť na odbornej vinárskej exkurzii do zahraničia v hodnote 600,- €, ktorá sa bude sa konať v I. polroku 2018,
2.miesto: Účasť na odbornej vinárskej exkurzii na Slovensku 400,- €, ktorá sa bude konať v I. polroku 2018,
3. miesto: Účasť na odbornej vinárskej exkurzii na Slovensku 200,- €, ktorá sa bude konať v I. polroku 2018.

Generálnym partnerom podujatia a ceny pre výhercov aj tento rok zabezpečila spoločnosť Wineloversclub.sk.