Po veľkom úspechu prvého ročníka súťaže Vitis Trophee Junior sme v spolupráci so spoločnosťou Hubert J.E. pripravili druhý ročník tejto juniorskej súťaže.

Súťaž sa bude konať v dňoch 5. – 6. februára 2015 v priestoroch Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3 v Nových Zámkoch. Dovoľujeme si požiadať Vás, aby ste informovali študentov o konaní tejto súťaže a podporili ich v snahe zúčastniť sa. Chceli by sme povzbudiť tiež začínajúcich somelierov, aby sa zúčastnili súťaže, poradie sa okrem finalistov neurčuje a nezverejňuje. Organizátor súťaže hradí účastníkom ako aj 1 osobe doprovodu ubytovanie a stravovanie počas celej súťaže.

Uzávierka prihlášok je 23. januára 2015.Potrebné dokumenty nájdete tu

 

Tešíme sa na Vašu účasť !