Pre začínajúcich somelierov, študentov stredných škôl, už tretí krát zorganizovala súťaž asociácia somelierov Slovenska so spoločnosťou Hubert J.E. s názvom „Vitis Trophée Junior 2016 Majstrovstvá somelierov Slovenska “. Hostiteľom bola Stredná odborná škola obchodu a služieb na ulici Jilemnického v Trenčíne.

Súťaže sa tento rok zúčastnilo rekordných dvadsaťsedem študentov. Pozostávala z teoretickej časti formou odborného písomného testu a praktickej časti. Samotná konfrontácia študentov prináša pre nich nové poznatky.

 

 

 

Výsledky:

  1. miesto – Karin Kováczová – Nové Zámky
  2. miesto – Dominika Kupcová – Brno
  3. miesto – Nina Šalaiová – Trnava

Srdečne blahoželáme !

Video :

 

Fotografie :

DSC_1113 DSC_1122 DSC_1220 DSC_1465