Asociácia somelierov Slovenskej republiky organizuje kurz – SOMELIER JUNIOR, ktorého je aj odborným garantom.

Účastníci sa vzdelávajú v témach:

  • Profesia someliera, vínna etiketa, vínny lístok, aperitív a digestív, servis, snúbenie jedla a vína,
  • Senzorické hodnotenie vína,
  • Základy vinohradníctva a vinárstva: pestovanie a najznámejšie odrody viniča hroznorodého, kategorizácia vín, technológia spracovania hrozna, výroba vína, vinohradníctvo a vinárstvo Slovenska.

Odborní lektori kurzu (alternatívne):

  • Beáta Vlnková,
  • Slavomíra Raškovič,
  • Peter Kecskés,
  • Miroslav Jajcay,
  • Tomáš Vyšvader,
  • Rastislav Šuták.

Dátum konania kurzu: podľa vzájomnej dohody

Cena kurzu a počet účastníkov: 120€, minimálny počet účastníkov 12
Časový rozsah kurzu: dva dni prednášok a cvičení + na tretí deň dopoludnia písomný test a nácvik servisu vína.

Miesto konania: kurz sa koná v priestoroch objednávateľa

Písomná skúška: test 30 otázok
Praktická skúška: servis červeného vína
Úspešný absolvent obdrží certifikát Asociáciek somelierov Slovenskej republiky Somelier junior.

Kontakt: Beáta Vlnková, tel. + 421 903 44 64 22, beatavlnkova@gmail.com

 


 

Program prednášok, seminárov a skúšok:

Somelier a jeho profesia

História a súčasnosť somelierskej profesie
Úlohy someliera v gastronómii
Povinnosti a činnosti someliera
Požiadavky pri výbere a nákupe vína do reštaurácie
Vínna pivnica, denná enotéka
Temperovanie jednotlivých druhov vína
Vínny lístok (obsah, pravidlá zoradenia vína)
Výber kalichov na víno a nápoje
Pomôcky na servis vína
Odborné názvy typov a objemov fliaš
Voda a víno
Aperitívy a digestívy (vhodné druhy, význam, ponuky)

Senzorické hodnotenie vína

Základný postup pri hodnotení vína
Nácvik rozlišovanie základných chutí

Vinohradníctvo

Ampelografia
Základy pestovania viniča

Technológia vína

Rozdelenie vín podľa systému O.I.V.
Základný postup pri výrobe bielych a červených vín
Výroba ružových vín
Výroba šumivých vín (metódy výroby, klasifikácia)
Výroba tokajských vín

Vinohradníctvo a vinárstvo Slovenska

História vinohradníctva a vinárstva na území Slovenska
Vinohradnícke oblasti a rajóny Slovenskej republiky
(výrobcovia vína v SR)
Zákon o vinohradníctve a vinárstve SR
Odrody viniča pestované v SR
Praktické cvičenie
Servis bieleho, červeného a šumivého vína
Snúbenie jedla a vína – základné pravidlá a praktické ukážky