Asociácia somelierov v  spolupráci so spoločnosťou Hubert J.E.  pripravuje už 3. ročník juniorskej súťaže, ktorá je určená pre študentov stredných škôl, začínajúcich somelierov.

Súťaž sa bude konať v dňoch 4. – 5. apríla 2016 v priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb, ulica P. Jilemnického 24, v Trenčíne. Dovoľujeme si požiadať Vás, aby ste informovali študentov o konaní tejto súťaže a podporili ich v snahe zúčastniť sa.  Chceli by sme povzbudiť tiež začínajúcich somelierov, aby sa zúčastnili súťaže, poradie sa okrem finalistov neurčuje a nezverejňuje.  Organizátor súťaže hradí účastníkom ako aj 1 osobe doprovodu ubytovanie a stravovanie počas celej súťaže. Môžete sa tešiť aj na prednášku Ing. Ingrid Vajczikovej, PhD., hlavnej enologičky spoločnosti Hubert J.E..
Uzávierka prihlášok je 15. marca 2016

Dokumenty na stiahnutie :

Prihláska
Prihláška doprovod
Štatút súťaže