Blahoželáme prezidentke Asociácie somelierov Slovenskej republiky – Beáte Vlnkovej, k udeleniu čestného členstva v ASPI (Asociácii profesionálnych somelierov Talianska).

Titul „Sommelier Onorario“ jej za dlhoročnú vzájomnú dobrú spoluprácu odovzdal Giuseppe Vaccarini, prezident ASPI pri príležitosti konania súťaže Najlepší somelier Talianska, kde bola Beáta Vlnková zároveň členkou odbornej komisie.