Dňa 30.9.2019 sa konalo v Lednických Rovniach stretnutie členov Asociácie Somelierov Slovenskej republiky (ASSR) s predstaviteľmi RONA a.s. a spoločnosťou JTF partnership s.r.o., za účelom odborného posúdenia úžitkového skla v snúbení s vínom z pohľadu užívateľa.

V dopoludňajších hodinách pred výrobným podnikom sklárne Rona a.s. výkonný riaditeľ Ing. Hajdík za asistencie Ing. Vaďuru a Ing. Kašubu z výkonného manažmentu a.s. privítali osobne pani prezidentku ASSR Beatu Vlnkovú i s členmi, z oboru profesionálneho somelierstva. Nakoľko skláreň v Lednických Rovniach je jedným zo svetových lídrov v spracovaní skla pre domácnosť, hotely a reštaurácie a tiež pre letecké a lodné spoločnosti vedenie a.s. ponúklo účastníkom z ASSR reálny pohľad na pracnosť ručnej i strojovej výroby úžitkového, nápojového skla priamo vo výrobnom podniku a to i s odborným výkladom tvarovania, spracovania a zušľachtenia skla.

Po zaujímavej i náučnej prehliadke sklární, na čom sa zhodli všetci zúčastnení, sa všetci spoločne odobrali do reprezentačných priestorov Rona a.s, kde boli uvítaní spolumajiteľom a členom predstavenstva akciovej spoločnosti inžinierom Brnkom Pavlom, ktorý poprial všetkým degustátorom príjemný zážitok pri posudzovaní nápojov „v sklenenej kráse.“ Predstavená bola i obchodná stratégia značkového skla Hotel & restaurant, ktorú za a.s. odprezentoval Tomaš Hlavatý a Dominika Petr Tarkovská s Jaroslavom Tarkovským zo spoločnosti JTF partnership s.r.o. poverenou distribúciou značky skla Rona pre tuzemský trh a zároveň i členom ASSR.

Pred samotnou degustáciou „skla“ Ing. Vaďura vysvetlil priamo na degustačných a prezentovaných kalichoch rozdiely v ručnej a strojnej výrobe, ako i samotné rozdiely v tvarovaní skla. Následne za asistencie prezidentky ASSR p.Beaty Vlnkovej, ktorá predstavila členov a profesionálnych somelierov s poverením k degustácií vín s upriamením pozornosti na sklársky produkt v pripravených vinných krištalínových kalichoch. Tieto mali byť posudzované v súnáležitosti spojenia sklárskeho umu s arómami vinného moku z vybraných vinárstiev. Členovia boli rozdelení do 2 kategórií “pravá a ľavá strana“, s hodnotením vzoriek vín zo Zámockého vinárstva Pezinok Šimák, ktoré predstavilo vínka Opus Brut sparkling, Veltlínske zelené 2017 (Sur lie), neskorý zber, suché, Rizling vlašský 2018, neskorý zber, suché, Frankovka modrá 2017, výber z hrozna, suché. Ďalšie z dielne ST. NICOLAUS – trade, a.s. Slovenské vinice – Chardonnay Doľany, Cabernet Sauvignon, 2018 Slovenské vinice – Doľany; Chateau Rúbaň – D´Balance 2017 polosuché. WINE EXPERT – Slovensko Frtus Winery Sekt Brut Nature (Pinot blanc+Chardonnay); Nový Zéland Rapaura Spring Sauvignon Blanc, suché, 2018; Nový Zéland Rapaura Spring Sauvignon Blanc Reserve, suché, 2018.
Každé vínko sa degustovalo z iného typu kalicha troch vybraných kolekcií. Po tichej degustácií boli okomentované vzorky v kalichoch slovne a účastníci o jednotlivých vlastnostiach diskutovali a následne i hodnotili v pripravených hodnotiacich archoch dľa školskej stupnice známkovania (1- najlepšie, 5- najhoršie). Cieľom bolo zoznámiť povolaných profesionálov od vína s najnovšou kolekciou mušelínového ultra light skla LINEA UMANA – profesionál somelier. Tieto prepracované kalichy boli okomentované ako krásne a ľahké sklo s dizajnom pre profesionálov somelierov. Hodnotenie trošku skreslili malé objemy
degustačných vzoriek, ktoré nedali samotným veľko-objemovým kalichom naplno rozvinúť všetky nuansy vína, ale s ohľadom na sklársku módu si určite nájdu svoje pevné miesto v gastro prevádzkach a v zhode všetkých degustujúcich budú veľkým prínosom. Ostatné dve línie z gastro skla RONA 5 Star Glass- RATIO a LE VIN potvrdili svoje miesto v ďalších kategóriách servisu. Ratio ako skvelé banketové sklo určené pre väčšie-mäsovejšie podujatia a kolekcia LE VIN zlatá cesta vinárov v krištalínovom zastúpení.

Záverom je možné konštatovať, že stretnutie bolo zaujímavé, inšpiratívne, obohacujúce pre oba rozdielové a zároveň i blízke „svety“ sklárov i vinárov a to v poznaní každodennej, poctivej a tvrdej lopoty. Poďakovanie všetkým za preukázanú profesionalitu, no i úsmevnosť celého podujatia. Prajme si veľa tvorivosti, žičlivosti a ostáva už len veriť, že niekedy nabudúce pri novostiach všetkých zainteresovaných a opäť pri degustáciách „skla i vínka spoločne“.