Asociácia somelierov v spolupráci s Vinárskym inštitútom prináša pre študentov stredných odborných škôl certifikovaný kurz :  Základy somelierstva, vína a vinárstva SR

Čo sa naučíte:

Základy degustácie – ako víno správne degustovať si prakticky vyskúšate na 15 vzorkách špičkových vín zo Slovenskej republiky

Servis vín – bielych (ružových), sektov, červených (vrátane dekantácie) – s praktickým precvičovaním

Základy kombinovania vína s jedlom – praktické vyskúšanie so šiestimi druhmi syrov

História vinárstva, vinárske oblasti a podoblasti Slovenskej republiky

Hodnotiace systémy, triedenie vína v Slovenskej republike

Funkcie someliera – práca s hosťom, tvorba vínnej karty

Príprava vopred

Na kurz sa teoreticky pripravíte vopred v študijnom prostredí na www.vinarskyinstitut.sk.

K dispozícii máte skriptá rozdelené na päť krátkych lekcií, a tiež testy, ktoré slúžia na precvičenie látky. Z otázok, ktoré tvoria obsah týchto testov, je zložená záverečná písomná skúška kurzu.

Vďaka tomu, že prichádzate na kurz vopred teoreticky pripravení, môžete sa pokojne venovať praktickým zručnostiam..

Je to kvalitná a efektívna forma štúdia, ktorá sa osvedčila!

Na záver somelierskeho kurzu máte možnosť zložiť záverečnú skúšku formou písomného testu. Test má 50 otázok a na úspešné zloženie skúšky môžete mať maximálne 5 nesprávnych odpovedí. Ak ste sa pripravovali vopred pomocou testov v študijnom prostredí, niet sa čoho báť a skúšku bez problémov zvládnete. Po úspešnom zložení skúšky získate Osvedčenie o absolvovaní (podpísané lektorom, prezidentom Asociácie somelierov a riaditeľom Vinárskeho Inštitútu).

Ak sa Vám nepodarí skúšku zložiť, môžete ju prísť opätovne zložiť na niektorom z našich ďalších vinárskych kurzov zdarma. Nemusíte prejsť celým kurzom znova, stačí prísť na záver kurzu, keď sa koná skúška. S trochou prípravy pre Vás záverečná skúška nebude zložitá a zo somelierskeho kurzu budete odchádzať s Osvedčením o absolvovaní.

 

Čo vám kurz prinesie:

1. Praktickú časť – dvojdňový intenzívny seminár pod vedením špičkového someliera, vrátane 15 vzoriek vína, štyroch druhov syra, vody a neutralizačných súst

2. Teoretickú časť – študijné materiály na sedem teoretických lekcií, vrátane samostatných on-line testov

3. Záverečnú skúšku vrátane Osvedčenia o absolvovaní

Trvanie kurzu: 2 dni

Miesto konania kurzu: na hotelových školách v celej SR

Cena: 100€

Kontakt: Beáta Vlnková

email: beatavlnkova@gmail.com, tel. 0903 44 64 22