Sme veľmi radi, že aj v tomto roku sa uskutoční v spolupráci so spoločnosťou Vitis Pezinok s.r.o. juniorska somelierska súťaž Vitis Trophée Junior 2018. Súťaž sa bude konať v dňoch 26. – 27. marca 2018 v priestoroch Spojenej školy, ulica Jarmočná 1, v Modrom Kameni.

Chceli by sme povzbudiť tiež začínajúcich somelierov, aby sa zúčastnili súťaže, poradie sa okrem finalistov neurčuje a nezverejňuje. Organizátor súťaže hradí účastníkom ako aj 1 osobe doprovodu ubytovanie a stravovanie počas celej súťaže. Uzávierka prihlášok je 16. marca 2018.

Tu nájdete štatút súťaže, prihlášku pre súťažiaceho a prihlášku pre doprovod.

Tešíme sa na nových nádejných somelierov!