Srdečne Vás pozývame na Valné zhromaždenie Asociácie somelierov Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční dňa 13. marca 2017 o 16:00 hod. v penzióne Karolína v Slovenskom Grobe.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie a privítanie členov ASSR a hostí,
  2. Návrh a schválenie programu,
  3. Správa o hospodárení za rok 2016 a návrh dozornej rady ASSR na schválenie,
  4. Schválenie správy o hospodárení a ročnej účtovnej závierky za rok 2016,
  5. Návrh plánu činnosti na rok 2017,
  6. Schválenie plánu činnosti na rok 2017,
  7. Rôzne,
  8. Diskusia,
  9. Záver.

Registrácia na Valné zhromaždenie ASSR začína o 15:30 hod.

Po ukončení oficiálnej časti Valného zhromaždenia Vás srdečne pozývame na riadenú degustáciu odrody Rizling rýnsky a na večeru. Počas degustácie ochutnáme viac ako 30 vzoriek rizlingov z celého sveta.

Prosím o potvrdenie účasti u pani Ing. Ireny Pundjakovej na adrese: irox@centrum.sk.
Zároveň si dovoľujem vám pripomenúť splatnosť členského príspevku, ktorá je podľa Stanov ASSR do 15. februára 2017.

Tešíme sa na stretnutie pri kalichu vína!