valné zhromaždenie

Pozvánka na Valné zhromaždenie ASSR

Srdečne vás pozývame na Riadne valné zhromaždenie Asociácie somelierov Slovenskej republiky, ktoré sa bude konať dňa 15. februára 2018 o 16:00 hod. v penzióne Karolína v Slovenskom Grobe. Registrácia na Valné zhromaždenie ASSR začína o 15:30 hod. Prosíme o potvdenie vašej účasti e-mailom - irox@centrum.sk. Vítaní sú aj noví záujemcovia o členstvo v ASSR. Po ukončení oficiálnej časti Valného zhromaždenia Vás srdečne pozývame na riadenú degustáciu odrody Frankovka modrá a na večeru. Riadenú degustáciu viac ako 30 vzoriek z celého sveta bude viesť Rastislav Šuták.

Pozvánka na Valné zhromaždenie ASSR2018-01-16T13:29:20+01:00

Pozvánka na Valné zhromaždenie ASSR

Srdečne Vás pozývame na Valné zhromaždenie Asociácie somelierov Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční dňa 13. marca 2017 o 16:00 hod. v penzióne Karolína v Slovenskom Grobe. Program zasadnutia: Otvorenie a privítanie členov ASSR a hostí, Návrh a schválenie programu, Správa o hospodárení za rok 2016 a návrh dozornej rady ASSR na schválenie, Schválenie správy o hospodárení a ročnej účtovnej závierky za rok 2016, Návrh plánu činnosti na rok 2017, Schválenie plánu činnosti na rok 2017, Rôzne, Diskusia, Záver. Registrácia na Valné zhromaždenie ASSR začína o 15:30 hod. Po ukončení oficiálnej [...]

Pozvánka na Valné zhromaždenie ASSR2017-03-02T10:32:38+01:00
Go to Top