27. februára 2018 sa 30 členov ASSR zúčastnilo akcie BORSA VINI ITALIANI 2018 vo Viedni, ktorú organizuje ICE – Agenzia per la promozione allʼestero e lʼinternazionalizzazione delle imprese italiane (Agentúra zameraná na podporu v zahraničí a internacionalizáciu talianskych podnikov).

Na podujatí vystavovalo približne 40 talianskych spoločností z piatich regiónov: Sicília, Kalábria, Basilicata, Apúlia a Kampánia. Podujatie je venované výlučne spoločnostiam, ktorých vína sú zaradené v kategóriách DOC, DOP, DOCG a IGP.