Asociácia somelierov Slovenskej republiky podporuje vyhlásenie Zväzu cestovného ruchu SR zo dňa 23.3.2020, aby vláda prijala okamžité opatrenia pre subjekty cestovného ruchu, ktoré by zmiernili mimoriadne negatívne dopady na celé odvetvie.

ASSR si uvedomuje, že prvoradou prioritou vlády je chrániť zdravie a životy občanov SR. Zároveň upozorňuje, že ubytovacie a stravovacie služby ako prvé čelia negatívnym prejavom šírenia ochorenia. Hotely a penzióny sú nariadením štátu zatvorené, reštaurácie museli rešpektovať zákaz vstupu verejnosti do prevádzok a len veľmi obmedzený počet stravovacích zariadení predáva jedlá a vína prostredníctvom donášky či cez okienko.

Prepad v tržbách sa počíta na desiatky miliónov EUR a tento výpadok sa každým dňom zvyšuje. Straty sa nedajú dohnať. V tomto je cestovný ruch špecifický. Každý deň sa dá predať len toľko jedla a vína, koľko je hostí, každá zatvorená prevádzka je stratená príležitosť, ktorá sa nevráti. Preto hotely, reštaurácie a vinotéky v súčasnej situácií trpia najviac a sú jedny z prvých, ktoré doplácajú na túto krízu. Podľa ASSR vláda by mohla použiť verejné financie, ale aj deklarovanú pomoc z prostriedkov EÚ na úplnú, alebo čiastočnú sanáciu odvetvia cestovného ruchu.

Beáta Vlnková
prezidentka Asociácie somelierov Slovenskej republiky