Pozvánka na someliersku súťaž, ktorá sa bude konať v dňoch 5. – 6. apríla 2017 v priestoroch Hotelovej akadémie, ulica Čs. brigády 1804, v Liptovskom Mikuláši. Chceli by sme povzbudiť začínajúcich somelierov, aby sa súťaže zúčastnili, poradie sa okrem finalistov neurčuje a nezverejňuje.  Organizátor súťaže hradí účastníkom a aj 1 osobe doprovodu ubytovanie a stravovanie počas celej súťaže.

Uzávierka prihlášok je 17. marca 2017.

– – – – – – – – – – –

Dokumenty na stiahnutie: Štatút_Vitis-Trophée-Junior_2017.doc | Prihláška Vitis_súťažiaci 2017 | Prihlaska Vitis _doprovod 2017 | Program_Vitis Trophée Junior 2017

– – – – – – – – – – –