Ekonomická a obchodná kancelária Španielskeho veľvyslanectva a inštitúcia Vinos de España (Španielske vína), v spolupráci s Asociáciou somelierov Slovenskej republiky, Vás s potešením pozývajú na degustáciu renomovaných španielskych vín, pochádzajúcich z rôznych regiónov Španielska.

Podujatie Masterclass zaháji veľvyslanec Španielska na Slovensku, J.E. Luis Belzuz a degustáciu bude viesť pani Almudena Martín Rueda (riaditeľka sektoru vín v ICEX-e, Španielskej inštitúcie pre zahraničný obchod, a držiteľka certi) kátu WSET Level 3 Certi) ed). Budete mať príležitosť oboznámiť sa s 9-timi španielskymi vínami zo 7-ich vinárskych regiónov.

Termín: 23. októbra 2017 (pondelok) o 16:30 hod.
Miesto: Hotel Sheraton, salón Connections, Pribinova 12, 811 09 Bratislava

Počet miest je limitovaný, preto Vás láskavo žiadame o potvrdenie Vašej účasti na jednom z nasledovných kontaktov:
e-mail: bratislava@comercio.mineco.es  |  tel.: 02 5441 5730.

Prosíme potvrdiť Vašu účasť najneskôr do 13. októbra a zároveň uviesť nasledovné údaje o Vás:
1) meno a priezvisko,
2) spoločnosť, ktorú zastupujete,
3) funkcia,
4) telefonický a mailový kontakt.