Rakúska asociácia somelierov, konkrétne jej viceprezident Bradley Knowles, organizuje zaujímavý eno – gastronomický večer pod názvom Wine Battle. Brad si od septembra 2019 pozýva hostí kvôli súboju vín a kulinárskych špecialít jednotlivých krajín. Súboj sa odohráva v reštaurácii Handwerk viedenského hotela Arcotel. Záujem o tento večer je obrovský a niektoré sú už na niekoľko mesiacov vopred vypredané!

Svetová účasť

Od jesene minulého roku to boli postupne: Maďarsko, Chorvátsko, Slovinsko, Nový Zéland a Čína. Na Slovensko prišla rada vo februári. Do leta 2020 to bude ešte: Južná Afrika, Španielsko, Francúzsko a napokon USA – Kalifornia.

Päticu našich vín sprevádzala prezidentka ASSR Beáta Vlnková a somelier Rasťo Šuták zo spoločnosti Corner & Co, ktorý zabezpečoval výber a logistiku vín.

Treba pripomenúť, že Wine Battle podporujú okrem obidvoch asociácií somelierov aj samotní vinári či zástupcovia DAC. Všetkým patrí pochvala a vďaka.

O čo ide?

Koncepcia eventu vychádza z degustácie piatich vín z každej krajiny s piatimi chodmi. Každý chod sa skladá z dvoch regionálnych jedál každého štátu. Výber vín by mal teda zohľadňovať charakter pokrmov. Vína nominujú jednotlivé krajiny len k jedlu, pričom súperiace vína nie sú zverejňované vopred.

Vína sa podávajú anonymne naraz do dvoch kalichov k dvom pokrmom. Hlasuje sa pomocou aplikácie a hesla, ktoré dostane každý účastník. Voliť sa môže v troch možnostiach: 1. hlas pre víno, 2. jedlo , 3. kombináciu jedla a vína. Vína a výsledky sa predstavujú až po hlasovaní.

Viac v článku na Wineplanet.sk >>