BEÁTA VLNKOVÁ
BEÁTA VLNKOVÁprezidentka

beatavlnkova@gmail.com
tel. + 421 903 44 64 22

RASTISLAV ŠUTÁK
RASTISLAV ŠUTÁKviceprezident ASSR
JÁN KUBAĽA
JÁN KUBAĽAčlen prezídia
MIROSLAV JAJCAY
MIROSLAV JAJCAYčlen prezídia
GABRIEL KOLLÁR
GABRIEL KOLLÁRčlen prezídia
RÓBERT PÁLENÍK
RÓBERT PÁLENÍKčlen prezídia
MÁRIA BREZINOVÁ
MÁRIA BREZINOVÁgenerálny sekretár ASSR

generalnysekretar@somelieri.sk