Prezídium

Beáta Vlnková
prezidentka

Kontakt:
beatavlnkova@gmail.com
tel. + 421 903 44 64 22

   
Miroslav Jajcay
viceprezident
   
Peter Kecskés
člen prezídia
   
Róbert Páleník
člen prezídia
   
David Winter
člen prezídia

 

Predseda dozornej rady: Štefan Valovič

Členovia dozornej rady: Roman Pavúk, Marián Sloviak