Prichádza sezóna mladých vín

Prichádza sezóna mladých vín

Svätokatarínske víno, nový člen Asociácie somelierov Slovenskej republiky (ASSR), predstavuje od roku 2011 novodobú značku kvality a tradície slovenských mladých vín. Vína, ktoré prichádzajú na trh pod spoločným označením Svätokatarínske, musia spĺňať špeciálne, prísne kritéria. Kvalitu a senzorické vlastnosti musí každoročne schváliť odborná komisia, ktorej predsedom je renomovaný vinársky odborník Tibor Vittek.   VINÁRI ŤAHAJÚ ZA JEDEN POVRAZ Značka Svätokatarínske víno sa stará o združený marketing a predaj samotného vína, ako aj vinárstiev, ktoré dané víno produkujú. Tento rok sa urobilo viacero nových rozhodnutí, ktoré túto spoluprácu posúvajú na vyššiu úroveň. Napríklad sa vinári dohodli na zjednotení výrobných cien Svätokatarínskeho vína. Rovnako od roku 2017 budú Svätokatarínske vína charakteristické zjednotenými etiketami. PRVÝ BOZK Heslom Svätokatarínskych vín je Prvý bozk. Tušíte prečo? No je to krásna metafora na zoznámenie sa s novou úrodou, novou sezónou. Pery sa dotknú pohára, aby sa ovlažili v nedočkavosti poznania a nového zážitku. A somelier tak môže edukovať a vysvetliť hosťom čaro prvého „Prvého bozku“. "Chceli by sme vyzvať a požiadať somelierov...
Read More
Majstrovstvá somelierov Slovenska 2017 poznajú svojich víťazov

Majstrovstvá somelierov Slovenska 2017 poznajú svojich víťazov

Asociácia somelierov Slovenskej republiky aj tento rok pripravila seniorsku someliersku súťaž – Majstrovstvá somelierov Slovenska 2017. Uskutočnila sa 30. októbra 2017 v hoteli Devín v Bratislave a celkovo sa jej zúčastnilo 12 slovenských a českých somelierov. Absolvovali náročný písomný test, senzorické hodnotenie vín a destilátov, dekantáciu červeného vína, a v semifinále aj rozlíšenie šumivých vín len podľa vzhľadu a aromatiky. Porotcami tejto súťaže boli Beáta Vlnková (prezidentka ASSR a zároveň predsedkyňa poroty), Zdenka Šuranská (šéfredaktorka časopisu Vinič a víno), Miroslav Jajcay (viceprezident ASSR), Róbert Páleník (člen prezídia ASSR), Peter Kecskés (technický riaditeľ súťaže) a David Winter (člen prezídia ASSR). Čestnými hosťami tohto podujatia a zároveň priamymi porotcami vo finále boli Annemarie Foidl (prezidentka Asociácie somelierov Rakúska) a Tommy Lamm (prezident Asociácie somelierov Singapuru). Vo finále, v ktorom traja somelieri s najväčším počtom bodov predviedli svoje umenie aj pred verejnosťou, sa stal víťazom Kamil Prokeš, enológ a somelier z Kamil Prokeš vinařství z Velkých Němčic. Na 2. mieste a zároveň najlepším Slovákom...
Read More
Titul „Sommelier Onorario“ pre Beátu Vlnkovú

Titul „Sommelier Onorario“ pre Beátu Vlnkovú

Blahoželáme prezidentke Asociácie somelierov Slovenskej republiky - Beáte Vlnkovej, k udeleniu čestného členstva v ASPI (Asociácii profesionálnych somelierov Talianska). Titul "Sommelier Onorario" jej za dlhoročnú vzájomnú dobrú spoluprácu odovzdal Giuseppe Vaccarini, prezident ASPI pri príležitosti konania súťaže Najlepší somelier Talianska, kde bola Beáta Vlnková zároveň členkou odbornej komisie.     ...
Read More