Prečo sa stať členom ASSR?

Členský príspevok

Najbližšie podujatia

O nás

Asociácia somelierov Slovenskej republiky (ASSR) bola založená v roku 2000. Zaoberá sa problematikou somelierstva, vinohradníctva a vinárstva, predstavovania a degustácie vína v podmienkach modernej gastronómie. Formou organizovania seminárov, školení, kurzov a súťaží zvyšuje odbornú úroveň pracovníkov v gastronómii a ostatných záujemcov o túto profesiu. Od roku 2002 je členom Association de la Sommellerie Internationale, ktorá združuje somelierov z 50 krajín.

Vo svojich radoch radi uvítame všetkých, ktorí pracujú s vínom, gastronómii, ale aj milovníkov vína, ktorí sa chcú vzdelávať a stretávať so someliermi.

Zabezpečujeme viaceré možnosti, ako si rozšíriť svoje vedomosti o víne, či sa jedná o prednášky, riadené degustácie, alebo somelierske kurzy. Asociácia somelierov Slovenskej republiky realizuje profesionálny vzdelávací program, ktorý je zameraný na získanie základných vedomostí o profesii someliera, servise vína, zásady snúbenie vína s jedlom, zostavenie vínnej karty, vinohradníctve a vinárstve, odrodách viniča hroznorodého, technologických postupoch pri výrobe vína, vinárskej legislatíve, nácvik správnej techniky degustácie a podobne.

Vitis Trophée Junior 2017 – Majstrovstvá somelierov Slovenska

Pozvánka na someliersku súťaž, ktorá sa bude konať v dňoch 5. – 6. apríla 2017 v priestoroch Hotelovej akadémie, ulica Čs. brigády 1804, v Liptovskom Mikuláši. Chceli by sme povzbudiť začínajúcich somelierov, aby sa súťaže zúčastnili, poradie sa okrem finalistov neurčuje a nezverejňuje.  Organizátor súťaže hradí účastníkom a aj 1 osobe doprovodu ubytovanie a stravovanie počas celej súťaže.

Uzávierka prihlášok je 17. marca 2017.

– – – – – – – – – – –

Dokumenty na stiahnutie: Štatút_Vitis-Trophée-Junior_2017.doc | Prihláška Vitis_súťažiaci 2017 | Prihlaska Vitis _doprovod 2017 | Program_Vitis Trophée Junior 2017

– – – – – – – – – – –

Pozvánka na Valné zhromaždenie ASSR

Srdečne Vás pozývame na Valné zhromaždenie Asociácie somelierov Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční dňa 13. marca 2017 o 16:00 hod. v penzióne Karolína v Slovenskom Grobe.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie a privítanie členov ASSR a hostí,
  2. Návrh a schválenie programu,
  3. Správa o hospodárení za rok 2016 a návrh dozornej rady ASSR na schválenie,
  4. Schválenie správy o hospodárení a ročnej účtovnej závierky za rok 2016,
  5. Návrh plánu činnosti na rok 2017,
  6. Schválenie plánu činnosti na rok 2017,
  7. Rôzne,
  8. Diskusia,
  9. Záver.

Registrácia na Valné zhromaždenie ASSR začína o 15:30 hod.

Po ukončení oficiálnej časti Valného zhromaždenia Vás srdečne pozývame na riadenú degustáciu odrody Rizling rýnsky a na večeru. Počas degustácie ochutnáme viac ako 30 vzoriek rizlingov z celého sveta.

Prosím o potvrdenie účasti u pani Ing. Ireny Pundjakovej na adrese: irox@centrum.sk.
Zároveň si dovoľujem vám pripomenúť splatnosť členského príspevku, ktorá je podľa Stanov ASSR do 15. februára 2017.

Tešíme sa na stretnutie pri kalichu vína!

Majstrovstvá somelierov Slovenska 2016 poznajú svojho víťaza

Majstrovstvá somelierov Slovenska organizuje Asociácia somelierov Slovenskej republiky a spoločnosť Wineloversclub.sk.

Asociácia vznikla v roku 2000, v roku 2002 sa stala členom ASI – Association de la Sommellerie Internationale ktorá združuje viac ako 60 krajín sveta.

Spoločnosť Wineloversclub.sk sa zaoberá priamym importom a distribúciou slovenských a svetových vín z takmer všetkých významných vinohradníckych krajín a oblastí sveta a Slovenska, poskytuje odborné poradenstvo pri nákupe vín, somelierske služby a servis.

Majstrovstvá somelierov Slovenska sa konali dňa 14. novembra 2016 v hoteli Devín v Bratislave. Súťaže sa zúčastnilo 22 somelierov zo Slovenska a Česka. Súťažiaci celý deň bojovali v rôznych disciplínach – náročný test 50 otázok, anonymná degustácia a senzorické hodnotenie vína a destilátov, dekantácia červeného vína, snúbenie jedla a vína.

Do záverečného finále pred verejnosťou postúpili Slavomíra Raškovič, (Gašperov mlyn Batizovce), Gabriel Kollár (Heddon Street Kitchen – Gordon Ramsay Holding, Londýn), a Pavol Velič (Makro akademie Praha). V náročných finálových disciplínach sa najviac darilo Gabrielovi Kollárovi, ktorý sa stal víťazom Majstrovstiev somelierov Slovenska 2016. Okrem veľkej radosti získali finalisti od spoločnosti Wineloverclub.sk odmeny:

1.miesto: Účasť na odbornej vinárskej exkurzii do zahraničia v hodnote 600€,

2.miesto: Účasť na odbornej vinárskej exkurzii na Slovensku 400€,

3. miesto: Účasť na odbornej vinárskej exkurzii na Slovensku 200€.

Počas celého dňa vládla skvelá priateľská atmosféra, na somelieroch bola vidieť hrdosť na neraz neľahkú profesiu someliera. Všetci vyjadrovali svoju ochotu bojovať za svoju stavovskú česť až do posledného dychu.

 

Firemní členovia